ردیف عنوان  تاریخ انتشار نوع فراخوان
1 آگهی مزایده 49 جایگاه عرضه موقت ماهی قرمز و 10 جایگاه موقت(نان  مشاغل خانگی و میوه فروشی  1401/11/18 مزایده
2  آگهی مزایده 10 باب کانکس و 3 جایگاه واقع در سطح شهر    1401/10/12         مزایده           
3 مزایده کانکس سطح شهر و رستوران میدان 1402/04/11 مزایده
4 مزایده پارک ارمغان مالیاتی 1402/09/14 مزایده
مزایده چوبداران 1402/10/20 مزایده
 6 مزایده ماهی قرمز مرحله اول 1402/10/20 مزایده

 

 

  • 1402/10/06 - 12:13
  • - تعداد بازدید: 124
  • - تعداد بازدیدکننده: 110
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده واگذاری تعدادی کانکس و جایکاه درسطح شهر ،غرف بازارچه (صدف)حسین آباد به صورت یکپارچه در قالب بهره برداری موقت

آگهی مزایده عمومی

واگذاری تعدادی کانکس و جایکاه درسطح شهر ،غرف بازارچه (صدف)حسین آباد
به صورت یکپارچه در قالب بهره برداری موقت

شماره مزایده:  5002004916000025

 زمان انتشار فراخوان:
۱۴۰۲/۱۰/۰۶

مهلت دریافت اسناد فراخوان:
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹

زمان بازگشایی پاکات :
روز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳

زمان اعلام برنده:
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ساعت ۸صبح

جهت شرکت در مزایده به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

 

راهنمای مزایده

  • گروه خبری : مزایده
  • کد خبر : 17554
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم