نام و نام خانوادگی :عادل فخاریان                                         سال تولد :1365

 مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس رشته مدیریت اجرائی           سال ورود به شهرداری:1392

 سمت ها در طول خدمت:

سمت

تاریخ

استخدام پیمانی شهرداری بندرعباس ( سازمان تاکسی رانی)-بازرس سازمان تاکسی رانی

1392

سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1392-1393

همکاری با  معاونت برنامه ریزی و توسعه در خصوص اصلاح و بازنگری چارت سازمانی

1393-1394

کارشناس مسئول  اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1394

رابط سرمایه گذاری بازرسی

1394-1396

مسئول سامانه 137 شهرداری بندرعباس

1396

انتصاب و تغییر عنوان پست سازمانی بازرس تاکسی رانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر- محل خدمت سامانه 137شهرداری

1396-1397

انتصاب و تغییر عنوان پست سازمانی مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان های شهرداری بندرعباس - محل خدمت بازرسی

1397

مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان های شهرداری بندرعباس

1397-1399

رئیس اداره اجرائیات شهرداری بندرعباس

1399

مدیر اجرائیات شهرداری بندرعباس

1399-1401

رئیس  سازمان  ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

1401 تا کنون

 

ارتباط  با مدیر عامل :

آدرس : جاده بندعباس میناب ،میدان میوه و تره بار ،ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

تلفن :     07691310220