بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ،هدف از تشکیل این سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی است . این تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت می گیرد تا بتواند مسیر حرکت محصولات را از تولید  به توزیع با اصول صحیح هدایت کند .

1-ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد انتقال ،جابه جایی ، سامان بخشی ،تغییرفعالیت و نوسازی مشاغل با توجه به ویژیگی های محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و باز دارنده موثر با همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی.

2-مدیریت،مدیریت ایجاد، توسعه بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط.

3-مدیریت ایجاد، توسعه ، بهره برداری و نگهداری میدان ها و بازارهای ثابت و محله ای عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی ،دامی، طیور و آبزیان و نظارت بر عملکرد آنها

4-انجام وظایف دبیرخانه ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت های شهری از قبیل نظارت بر فعالیت عوامل اجرایی، تشکیل پرونده، رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل به نظریه شهرداری و ارجاع به کمسییون مربوطه.

5-مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی ساماندهی مشاغل شهری در چهارچوب طرح های جامعه و تفصیلی شهری.

6-مدیریت ایجاد و توسعه تاسیسات و صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم به منظور نگهداری، ذخیره سازی، درجه بندی، بسته بندی و فرآوری یا توضیع محصولات و فرآورده های کشاورزی،دامی، طیور و آبزیان و نظارت بر آنها .

7- مدیریت ایجاد و بهره برداری از بازارچه های محلی موقت برای عرضه تولیدات و محصولات صاحبان مشاغل خانگی، ساماندهی دستفروشان و فروشندگان و اهداکنندگان کالاهای دسته دوم.

8- اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل استفاده شهروندان از مهارت های فنی و تخصصی کارگران موقت و فصلی داری مجوز از مراجع ذیرصلاح.

9- ایجاد سامانه آمار، اطلاعات و پایش مربوط به میادین و بازارهای میوه وتره بار و ارتباط با مراکز ذیصلاح.

10- رعایت استانداردها، ضوابط مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در حوضه فعالیت.

11- توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکلای تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها.

12- تعیین و تکلیف و ساماندهی کشتارگاه های تحت مالکیت شهرداری بر اساس برنامه جامعه ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام کشور و ایجادمراکز موقت عرضه بهداشتی دام در ایام و مناسبت های خاص با همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط.

13- آموزش شهروندی و ارتقاع آگاهی های عمومی در زمینه ساماندهی مشاغل شهری ، اصلاح الگوهای خرید، نگهداری و مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی و بستر سازی لازم به منظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر

14- ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها ،دهیاری ها، شهروندان، ارگان ها، سازمان ها، نهادها، نیروهای اتنظامی در خصوص ساماندهی مشاغل و محصولات کشاورزی با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات. 

 

اساسنامه