آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

از میان 156 عامل بیماری زای نوپدید شناخته شده در انسان مثل تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو، 114 مورد آن یعنی 74 درصد از طریق حیوانات به انسان منتقل می شود.

آیا می دانید؟

خرید دام زنده از مراکز غیرمجاز  و همچنین ذبح دام بدون نظارت دامپزشکی، می تواند باعث شیوع بیماریهای قابل انتقال از حیوانات به انسان گردد.

آیا می دانید؟

شما مهمترین عامل تأثیرگذار در توسعه بهداشت کشور خود هستید.


آیا می دانید؟

مهمتر از مقدار پروتئین مصرفی در روز، کیفیت و سلامت آن است.


آیا می دانید؟


خریداری فرآورده های دامی از فروشگاههای غیربهداشتی و عرضه کنندگان خیابانی، سلامتی شما را به خطر می اندازد


آیا می دانید؟


می توانیم رشد صحیح جسمی و ذهنی فرزندانمان را با مصرف پروتئین دامی سالم تضمین کنیم؟

 

آیا می دانید؟

جهت پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان،  باید از مصرف گوشت و جگر خام یا نیم پز خودداری فرمایید.