مدیرعامل

  احمد ملائی نسب


سوابق و تجارب کاری:

 • رئیس سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس
 • عضو شورای معاونین شهرداری
 • قائم مقام معاون خدمات شهری
 • مدیر هماهنگی ونظارت برخدمات شهری
 • سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسحگویی به شکایات شهرداری بندرعباس
 • جانشین مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسحگویی به شکایات شهرداری بندرعباس
 • رئیس هیات والیبال کارگران استان
 • نماینده شهرداری در شورای دستگاه های نظارتی
 • ناظر عالی خدمات شهری شهرداری بندرعباس
 • دبیر صیانت از عفاف و حجاب شهرداری
 • عضو کمیته نرخ گذاری میوه وتره بار استان
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد شهرداری
 • عضو کمیته رفاه شهرداری
 • عضو شورای فنی شهرداری
 • عضو کمیته انضباط کار شهرداری
 • عضو کمیسیون معاملات شهرداری
 • جانشین مدیریت بازرسی و ارزیابی وشکایت شهرداری بندرعباس
 • مشاور فضای سبز شهرداری بندرعباس
 • سرپرست دفترشهردار
 • عضو شورای فنی شهرداری
 • عضو کمیته فنی وشهرسازی شهرداری
 • عضو کمیته رفاه شهرداری
 • عضوکمیته منابع انسانی شهرداری


 


پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات