برنامه ریزی ،ساماندهی و نظارت

تکتم اشرافی - سرپرست اداره برنامه ریزی ، ساماندهی و نظارت -مسئول امور ساماندهی میادین میوه و تره بار

مدرک تحصیلی : کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

سوابق

1- مسئول پیگیری آمار ( استانداری هرمزگان دفتر امور شهری و شوراها ) 

2- مدیر امور اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  شهرداری بندرعباس

3- سرپرست امور اداری سازمان کشتارگاه  شهرداری بندرعباس

4- مسئول کارگزینی و رسیدگی بر احکام پرسنلی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بندرعباس

5- مسئول کارگزینی سازمان کشتارگاه شهرداری بندرعباس

6- دبیر کمیته تخصصی درآمدی، سرمایه گذاری و رفع معضلات سازمانی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بندرعباس

7- عضو اصلی کمیته رفاه سازمان میادین  میوه و تره بار شهرداری بندرعباس

8- عضو کارگروه مدیریت ریسک ، بهداشت ایمنی و محیط زیست سازمان میادین  میوه و تره بار شهرداری بندرعباس

9- کارشناس منابع انسانی سازمان ساماندهی مشافل شهری و فرآورده های کشاورزی 

10- مسئول امور ساماندهی میادین میوه و تره بار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی