وظایف و اهداف سازمان

 

بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ، هدف از تشکیل این سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی است. این تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت می گیرد تا بتواند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت کند.

برای نیل به اهداف فوق، در اساسنامه وظایفی به شرح زیر در نظر گرفته شده است :

1. ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد انتقال ، جابجایی ، سامان بخشی ، تغییر فعالیت و نوسازی مشاغل با توجه به ویژگی های محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و بازدارنده موثر با همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی .

2. مدیریت ایجاد ،توسعه بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط.

3. مدیریت ایجاد ،توسعه بهره برداری و نگهداری میدان ها و بازارهای ثابت و محله ای عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی ، دامی ، طیور و آبزیان و نظارت بر عملکرد آنها

4. انجام وظایف دبیرخانه ساماندهی مشاغل ، صنوف و فعالیت های شهری از قبیل نظارت بر فعالیت عوامل اجرایی ، تشکیل پرونده ، رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل به نظریه شهرداری و ارجاع به کمیسیون مربوطه.

5. مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی ساماندهی مشاغل شهری در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی شهری .

6. مدیریت ایجاد و توسعه تاسیسات و صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم بمنظور نگهداری ، ذخیره سازی ، درجه بندی ، بسته بندی و فرآوری یا توزیع محصولات و فرآورده های کشاورزی ، دامی ، طیور و آبزیان و نظارت بر آنها.

7. مدیریت ایجاد و بهره برداری از بازارچه های محلی موقت برای عرضه تولیدات و محصولات صاحبان مشاغل خانگی ، ساماندهی دستفروشان و فروشندگان و اهدا کنندگان کالاهای دست دوم.

8. اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل استفاده شهروندان از مهارتهای فنی و تخصصی کارگران موقت و فصلی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح.

9. ایجاد سامانه آمار ، اطلاعات و پایش مربوط به میادین و بازارهای میوه و تره بار و ارتباط با مراکز ذیصلاح.

10. رعایت استانداردها ، ضوابط و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت.

11. توسعه واستفاده از ظرفیت واقفین ، خیرین ، تشکل های تخصصی و حرفه ای ، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات ، مشارکت و واگذاری مدیریت واحد های تحت مالکیت شهرداری به آنها.

12 .آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه ساماندهی مشاغل شهری ، اصلاح الگوهای خرید،نگهداری و مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی و بسترسازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.

13. تعیین و تکلیف و ساماندهی کشتارگاه های تحت مالکیت شهرداری براساس برنامع جامع ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام کشور و ایجاد مراکز موقت عرضه بهداشتی دام درایام و مناسبت های خاص با همکاری دستگاهها و نهادهای زیربط.

14. ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایرشهرداریها ، دهیاریها ، شهروندان ،ارگانها ، سازمانها ، نهادها ، نیروهای انتظامی درخصوص ساماندهی مشاغل و محصولات کشاورزی با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.

 

   دانلود : vazayef -97.pdf           حجم فایل 164 KB
پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات