توسعه،مدیریت و منابع

 


 

نام و خانوادگی

مرتضی خادم

سمت

رئیس اداره توسعه مدیریت و منایع سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

سوابق   

 

 

 

 

مسئولان پیشین

 

شهناز ابراهیمی

پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات