توسعه،مدیریت و منابع

 

شهناز ابراهیمی  _  رئیس اداره توسعه مدیریت و منایع سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

 

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم حسابداری - دانشجوی کارشناسی حسابداری

سوابق :

1- مدیر عامل شرکت کشتیرانی حافظان دریای جنوب 1382 الی 1390

2- مدیر امور مالی سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس  1394 الی 1395

3- مدیر امور مالی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس  1395

4 رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1396

 

 

پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات