نام و نام خانوادگی :عادل فخاریان                                        

سال تولد :1365

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس رشته مدیریت اجرائی                                                                         

سال ورود به شهرداری:1392

 

 سمت ها در طول خدمت:

ردیف تاریخ سمت
1 1392 بازرس سازمان تاکسی رانی
2 1392-1393 سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
3 1394 کارشناس مسئول  اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
4 1396 مسئول سامانه 137 شهرداری بندرعباس
5 1397-1399 مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان های شهرداری بندرعباس
6 1399-1401 رئیس اداره اجرائیات شهرداری بندرعباس
7 1401 ریاست  سازمان  ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی

 

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/02/09 عضو کار گروه ارزیابی عملکرد حوزه اداری و حمل و نقل
2 1398/03/28 عضو کار گروه ارزیابی عملکرد حوزه منابع انسانی
3 1401/03/25 بازرس  کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی
4 1401/04/09 ابلاغ عضو کارگروه تخصصی درآمد
5 1401/08/08 رئیس  کمیته ساماندهی ، انتظام بخشی و رفع تخلفات شهری و عضو ستاد خدمات سفر نوروز 1402
6 1401/08/10 عضویت در کارگروه  بودجه  تملک سرمایه ای 1402
7 1401/08/10 عضویت در کار گروه  بودجه های  هزینه جاری 14012 شهرداری مرکزی

 

ارتباط  با مدير عامل :

آدرس : جاده بندعباس میناب ،میدان میوه و تره بار ،ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

تلفن :    913110220-076

سایت :  www.mayadin.bandarabbas.ir